Täby Brandskyddsteknik

  • Säkra tunnlar

”Tunnelbyggare i hela Europa och andra delar av världen anlitar TBT för inventering av behov, materialval och projektering samt utförandet av brandskydd. Vi utför även utrymningsdörrar, bullerskydd samt estetisk inklädnad”

Konrad Aurin, Sektion Tunnlar, Täby Brandskyddsteknik

Människor som färdas eller vistas i tunnlar och andra utrymmen under jord har rätt att ställa extra höga krav på förebyggande och aktiv brandsäkerhet.
TBT:s Tunnel-sektion har gedigen erfarenhet inom detta område, och ett nära samarbete med tunnelbyggare, samhällsplanerare, forskare, konsulter och tillverkare av moderna material, produkter och system för effektivt brandskydd.
Våra tjänster inom detta område inkluderar behovsinventering, planering, genomförande och samordning med avseende på såväl brandskydd som andra funktionella och rent estetiska aspekter i samband med tunnelarbeten.

CITYTUNNELN – STOCKHOLM

Citybanan är en ca 6 km lång järnvägstunnel som byggs under Stockholms innerstad på uppdrag av Trafikverket. Bygget startades efter flera års projektering 2009 och beräknas vara klart under 2016. Utöver de dubbla spårtunnlarna byggs bland annat en service- och räddningstunnel.
I början av 2014 anlitade Totalentrepenörerna Täby Brandskyddsteknik för att se över brandskyddet och åtgärda eventuella brister i detta. Denna översyn resulterade i relativt omfattande ändringar i de ursprungliga planritningarna – inte bara för att säkerställa ett fullgott brandskydd, utan även för att eliminera onödiga kostnader.

VÄRLDSLEDANDE KOMPETENS

Kraven på brandsäkerhet är extra höga i tunnlar, bergrum, garage och andra utrymmen under jord. Täby Brandskyddsteknik har världsledande kompetens inom detta område.

VÅRA TJÄNSTER

Vårt tunnelteam anlitas ofta av entreprenörer i andra länder för att utföra brandskydd inom infrastruktur. Vi genomför även andra typer av funktionell och estetisk ytbehandling i utrymmen under jord.

VIDEO

I dessa videos kan du följa hur vi från Täby Brandskyddsteknik arbetar med tunnel uppdrag.

SE FILMERNA

Film om tunnelprojekt i Österrike

Film på engelska utan undertexter.

 

Film på engelska med tyska undertexter.

Om brandskydd i tunnlar

Vid en brand upphettas den bärande betongen i tunneltak och väggar mycket snabbt. Inom några minuter kan temperaturen i betongen uppgå till närmare 1200°C. Den fukt som finns i betongens ytskikt förångas direkt, i övrigt söker den sig inåt och en stor del ansamlas vid armeringsjärnet. Fukten expanderar och betongen brister med explosionsartad kraft varvid tunneln i många fall rasar samman.

Att minimera risken för ett sådant förlopp är den i särklass viktigaste aspekten av brandskydd i tunnlar, och det är inom detta område Täby Brandskyddsteknik har världsledande kompetens.

Tjänster

Vi på TBT har världsledande kompetens inom brandskydd av tunnlar, och anlitas ofta av tunnelbyggare runt om i världen för att öka säkerheten och eliminera onödiga kostnader.

Utöver det livsviktiga arbetet med att brandsäkra själva betongen i tunnelns tak och väggar (Läs: ”Om brandskydd i tunnlar”), erbjuder vi alla förekommande produkter och tjänster för förebyggande och aktivt brandskydd i övriga konstruktioner, inklusive:

  • Brandisolering, brandmålning och sektionering
  • Rökgastunnlar och utrymningsdörrar
  • Nödbelysning, nöd-och utrymningskyltar mm
  • Larm, släckutrustning, första hjälpen mm.

Vi utför även

  • Bullerdämpande åtgärder
  • Estetisk behandling av alla normalt förekommande ytskikt, med eller utan underliggande brandskydd.

Filmer

Körning i Söderledstunneln

PDF-dokument

TBT Omega-profil 50 & L-profil 50

 

omega-bros

Ladda hem och läs broschyren om TBT Omega-profil 50 & L-profil 50.

Tunneling Journal

 

Ladda hem artikeln i tidskriften ”Tunnelling Journal” om vårat arbete med Söderledstunneln.

Nyheter

Kv. Linaberg 19

Stockholmshem fortsätter att utveckla Brommas nya stadsdel Mariehäll med fler bostäder i kvarteret Linaberg 19. Nära natur, service och kollektivtrafik… Läs mer

Hangar 5

Intill Bromma flygplats och handelsområdet Bromma Blocks har Stockholms stad beslutat att omvandla ett gammalt industriområde till en ny levande… Läs mer

Nya servicebilar

Igår levererades en uppgradering av vår bilpark, 8 st. nya Opel Combo ska rulla som servicebilar.

Villa Magnolia

Constrera bygger Villa Magnolia, ett nytt vård- och omsorgsboende med en spännande arkitektur, byggnaden blir fem våningar hög och ska… Läs mer

© TÄBY BRANDSKYDDSTEKNIK AB 2020