Täby Brandskyddsteknik

 • Rådgivning och utbildning

”Allt brandskyddsarbete och brandsäkerhet börjar med kunskap, och vi delar gärna med oss av våra insikter och erfarenheter. Ju tidigare i projektet, desto större möjlighet att spara tid och pengar.”

Arne Holm, Täby Brandskyddsteknik

Information och kunskap om hur man förebygger brand, och hur man ska agera om brand uppstår – det är A och O inom all förebyggande brandsäkerhet. TBT erbjuder ett brett program av kurser och seminarier för såväl byggentreprenörer som fastighetsägare, hyresgäster och konsulter.

INVENTERING & RÅDGIVNING

Genom att i förebyggande syfte låta inventera befintliga fastigheter kan ni förebygga en potentiellt förödande brandsituation. Vi kan:

 • Inventera fastigheter och ge en helhetsbild av brandskyddet
 • Kontrollera det befintliga brandskyddet i detalj
 • Upprätta åtgärdsförslag
 • Utföra byggnadstekniskt brandskydd och redovisa/dokumentera åtgärderna

Upprätta eller revidera era rutiner för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

BOKA KURS

Täby Brandskyddsteknik genomför regelbundet schemalagda kurser och seminarier. Information om kursinnehåll, tid och plats återfinns här. Kontakta gärna oss på TBT för frågor och detaljerad information.

LÄS MER

FÖRETAGSANPASSADE KURSER

Vi genomför även anpassade kurser och seminarier för företag och institutioner med särskilda behov, förutsättningar och intressen. Dessa kan genomföras i större eller mindre grupper i kundens eller av oss anvisade lokaler.

Kursdatum

Boverkets byggnadsregler (BBR)

Det regelverk som gäller för brandtätning anges i Boverkets Byggnads Regler (BBR) där det framgår att en installation som genombryter en brandklassad byggnadsdel ej får försämra byggnadsdelens motståndskraft mot brandpåverkan.
Byggnader delas därför upp i brandceller som är konstruerade för att motstå brand under angiven tid t ex, EI30, EI60, EI90 samt EI120.
Bokstäverna står för följande egenskaper, E = integritet (täthet) och I = isolering, oavsett typ av installation. VVS-, EL- eller Ventilation som genombryter brandcellen skall denna vara tätad på ett riktigt sätt för att inte bli en svag punkt.

Aktivt brandskydd

 • Grundläggande brandkunskap teori + praktik
 • Företagsanpassad utrymningsövning
 • Heta arbeten utbildning

Första hjälpen & HLR

 • L-ABL
 • HLR
 • D-HLR
 • D-HLR Barn

Systematiskt brandskyddsarbete

 • Framtagande av dokumentation och utbildning av nyckelpersoner i handhavandet
 • Kvartalskontroller
 • Årlig revision

Heta arbeten i Stockholm - En kurs

Kursen är utformad enligt Brandskyddsföreningen i Sveriges föreskrifter för Heta arbeten.

Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför.

Alla inblandade har ett ansvar att förhindra att brand uppstår. Om det arbetsmoment som ska utföras uppfattas som brandfarligt krävs kompetens och utbildning.

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer samt yrkesarbetare som utför ”heta arbeten”.

Kursen består av en teoretisk del samt en praktisk demonstration av brandredskap och släckövning.

Certifikat Heta arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Brandskyddsföreningen. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra heta arbeten.

Vi har medarbetare inom TBT som är utbildade av Brandskyddsföreningen och innehar instruktör certifikat.

Pris 2950:-(exkl. moms)
I priset ingår kursmaterial, fika och lunch.

ANMÄL DIG HÄR

Nyheter

Kv. Linaberg 19

Stockholmshem fortsätter att utveckla Brommas nya stadsdel Mariehäll med fler bostäder i kvarteret Linaberg 19. Nära natur, service och kollektivtrafik… Läs mer

Hangar 5

Intill Bromma flygplats och handelsområdet Bromma Blocks har Stockholms stad beslutat att omvandla ett gammalt industriområde till en ny levande… Läs mer

Nya servicebilar

Igår levererades en uppgradering av vår bilpark, 8 st. nya Opel Combo ska rulla som servicebilar.

Villa Magnolia

Constrera bygger Villa Magnolia, ett nytt vård- och omsorgsboende med en spännande arkitektur, byggnaden blir fem våningar hög och ska… Läs mer

© TÄBY BRANDSKYDDSTEKNIK AB 2020